ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าinfo
เครื่องวัดไฟฟ้าinfo
การโปรเเกรมเเละควบคุมไฟฟ้าinfo
ชื่อรายวิชาinfo
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าinfo
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมinfo
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์info
เครื่องกลไฟฟ้า 1 info
ไมโครคอนโทรลเลอร์info
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1info
ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นinfo
เครื่องวัดไฟฟ้าinfo
วิชาวงจรไฟฟ้า 2info