ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
(ComEng)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: วีรชาติ ภักดีศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์