ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี


ที่ตั้ง:ปราจีนบุรี
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Monday, 28 April 2014, 06:32PM  (2259 วัน 10 ชั่วโมง)